TELECHARGER KHASSIDA PDF

Télécharger Plus De Khassida de Cheikh Ahmadou Bamba disponible en format PDF, Français et Arabe, Telecharger Les khassaides en pdf (Français et. Site de lecture et de téléchargement de Khassaides de Serigne Touba Transcrits en Francais. Dieureudieufe KHADIMOU RASSOUL. Menu Aller au contenu. Your browser does not currently recognize any of the video formats available. Click here to visit.

Author: Yokasa Maukora
Country: Great Britain
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 6 February 2006
Pages: 350
PDF File Size: 7.20 Mb
ePub File Size: 16.3 Mb
ISBN: 894-8-35591-352-9
Downloads: 62000
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Fegal

Comment tirer profit des Khassida Par S. Ajouter des xassidas a vos favoiris, creer un playlist de vos xassidas preferes, contacter les autres membres de ce site, contribuer dans les traductions, etc. Telecharger khassida Ecrits de Cheikh Ahmadou Bamba. Fasal xaaliqii tahjiila awbii bimunyatii Fazaaka alaal mawlaal kariimi yasiiru.

Alaa man bihi qad jaa-a naa minhu munziran Salaatun taqiini suu-a haysu asiiru. Asiiru ma-al abraari telecharger khassida asiiru Wa zannal idaa annii hunaaka asiiru. Yujuuru niyal kaafii bihi min azaal idaa Wa min kulli suu-in wahwa jalla mujiiru. Masiirii ma-al ahyaari lillahi telecharger khassida Wa maa lii lihayri laahi khasxida masiiru.

Rate this item 1 2 3 4 5 1 Vote.

Asiiru ilaa zil telecharger khassida wal bahri aabidan Wa lastu ilaal fujjaari awdu asiiru. Chukuurii bi aqlaamii wa qalbii wa jus satii Liman kaana lii biljuudi wahwa chakuuru.

Akhisnii akhisnii yaa cha fii-ii wasiilatii Hunaa wa ttelecharger yawmas samaa-u tamuuru. Dawamu Chukry – Theme: Lahu tubtu min aybil tifaatii likhayrihi Wa minnii lahu ahdun alayya telecharger khassida. Huyaaraa usaaraa lichayaatiini wal hawaa Wa innii lirabbil archi jalla asiiru. Yasiiru biyal telecharger khassida lazii qaadanii ilaa Kariimin alayhi maa aruumu yasiiru.

JQasidas & QasidasApp : Exploring the qasidas with Java and Android Technologies

Salaatun watasliimun minalaahi sarmadan Alaa xayri man tuchkaa ilayhi umuuru. Khadiim devant Khalif des Mourides. Wa minhu lizii nuurayni abkhii ridaa-ahu Kamaa faaza binuurayni wahwa sabuuru. Wahtanou kour ak yici adjiu yepp ak serigne abdou Rahman mbacke. Kitaabun kariimun min kariimin mu karrimin Li telecharger khassida kariimin lil telecharger khassida yamiiru.

Alaa xayri qalqi laahi turran Muhammadin Chafii -ii lazii kullii yaqii wa yuniiru. Lirabiil tifaati laa lahum taa-iban lahu Telecharger khassida wal aafaati wahwa khafuuru.

Yobalou Koor Ak Imam S.

telecharger khassida Huwal kanzu walkibriitu waz zaadu lii hunaa Bihi tantafii naarun khadan wa subuuru. Tazawoudou Sikhar par S.

Calendrier

Kharuurul waraa kharra nasaaraa bikaydihi Wazannuu zunuunaa waz zunuunu khuruuru. Kitaabun majiidun min majiidin mumajjidin li abdin telecharger khassida lilkafuuri yadiiru.

Bihi sirtu min rabbii lirabbii mu wahidan Wa hawlii nasaaraa wal telecharger khassida tamuuru. Buzuurii kitaabu laahi telecharger khassida sunnatu latii Bihaa ahtamii ammaa nahaahu buzuuru. Ixassida dans les reseaux sociaux Vous pouvez aimer et partager les vers des xassidas avec vos amis dans les reseaux sociaux.

Khassidas en français

Alaa xillihi siddiqi ridwanu rabbihi Kamaa qaaranaa fiil khaari hiina yasiiru. Telecharger khassida in this category: Umuurii lahu fawadtu walqalbu telecharger khassida Khariiban ladaal ahdaa-i wahwa basiiru. Alaa sayfihil faaruuqi min rabbihi ridan Kabiirun kamaa qad zabba wahwa waziiru.

Bihim artajii min maalikii nasrahu alaa Zawi chirki bitas liisi hiina tajuuru.